چنانچه خودروی شما قادر به حرکت نبوده و یا با حرکت آن احتمال بروز خطر وجود داشته باشد، با یکی از مراکز پیام شرکت امداد خودرو تبریز تماس گرفته و مشخصات خود را به مرکز پیام داده و درخواست امداد نمایید. در صورتیکه مشکل بوجود آمده قابل رفع در محل نباشد هماهنگی‌های لازم برای انتقال خودرو به نزدیکترین نمایندگی و یا عاملیت مجاز انجام خواهد شد. همچنین در صورت امکان سرنشینان خودروی غیر قابل حرکت نیز در جاده‌های بین شهری به نزدیکترین شهر انتقال خواهند یافت.
دامنه ارائه خدمت
• کلیه خودروهای سواری (اعم از مشترک یا غیر مشترک)