شرح خدمات امدادی

در صورتیکه خودروی شما بعلت نقص فنی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز و در سراسر کشور می‌توانید با یکی از تلفن‌های مراکز پیام شرکت امداد خودرو تبریز تماس حاصل نموده، تا امدادگران شرکت به یاری شما آمده و اقدام به رفع مشکل و راه اندازی خودروی شما نمایند.

دامنه ارائه خدمت
• مشترکین شرکت امداد خودرو تبریز در کلیه سطوح خدمات • غیرمشترکینی که عمر خودروهای آنها زیر ۱۰ سال است.

روش ارائه خدمت
• جهت درخواست امداد با مراکز پیام شرکت امداد خودرو تبریز تماس گرفته و پس از اعلام شماره اشتراک و یا شماره شاسی خودرو خود و ثبت مورد امداد در سیستم، کد پیگیری را دریافت نمائید تا برای پیگیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
• پس از اتمام تعمیرات سیار، گزارش بازدید و تعمیر خودرو را ملاحظه و در صورت تائید آنرا امضاء نموده، سپس یک نسخه از آن را از امدادگر دریافت نمائید. ضمناً خواهشمند است نظرات خود را در قسمت مربوطه درج کنید.